Inlägg

Snart här, boken Greppa förändring!

Christina Stielli är än en gång på väg att belysa ett viktigt ämne. I hennes nya bok “Greppa förändring!” tar hon tag i det som vi längtat och frågat om länge nu. Nämligen hur hanterar vi förändringar och som vanligt fyller hon boken full med fakta och forskningsbaserad information.

Förändring är konstant. Förändring är vägen till att utvecklas och växa som människa. I denna bok delar Christina med sig av metoder och processer för att hantera alla naturliga och självklara hinder vi kan uppleva i en förändring. Det finns mängder av nycklar för att hantera vårt motstånd till nya arbetsrutiner, en omorganisation, en flytt eller ett nytt affärssystem. Förändring är fantastiskt när vi slipper känna oss utsatta, osäkra och oroliga och istället kan fokusera på utveckling och en spännande framtid.

Visste du att 20-30% av medarbetarna på en arbetsplats vanligtvis är mycket positiva till förändringar samtidigt som 20-30% är helt emot förändring och 50-70% är skeptiska? I en förändringsprocess behöver vi ta hänsyn till människors beteenden, skepsis och rädsla för att lyckas och vi behöver förstå hur vi ska leda och hur vi ska följa. Vi behöver sätta oss in i kroppens mentala reaktioner och med hjälp av ett neurologiskt forskningsperspektiv se vilka vägar vi kan ta för att en förändringsprocess ska bli smidig för alla involverade.

Portfolio Items